3 maart 2023

  • met Dolores Mosquera
    2 en 3 maart 2023
    Persoonlijkheidsstoornissen zijn meestal een grote uitdaging voor therapeuten. Cliënten met deze diagnose vertonen vaak risicovol gedrag, moeilijkheden met zelfregulering, impulsiviteit en ernstige problemen met interpersoonlijke relaties. Sommige (...)

    in het Hotel Van der Valk Nivelles-Sud