Traumatic Stress Relief (GIST-T-TSR ©) Deel 1

 

GEANNULEERD

met Anne Dewailly, Adeline Pupat en Fanny Guidot

Maandag 15 en dinsdag 16 november 2021

 
De TSR (Traumatic Stress Relief) interventie is gebaseerd op de bijdragen van het Adaptive Information Processing model. De GIST-T-TSR-opleiding is speciaal ontworpen door een team van deskundigen op het gebied van de behandeling van psychotrauma’s en specialisten op het gebied van de pedagogie voor volwassenen.

Deze nieuwe opleiding versterkt de vaardigheden van niet-therapeutische eerstelijnswerkers om de traumatische stress van hulpvragers te verlichten en hun veerkracht in crisissituaties te verbeteren. De overgedragen kennis en vaardigheden zullen de deelnemers in staat stellen zowel de intensiteit van de traumatische stress te verlichten bij de getraumatiseerde mensen met wie zij werken, als voor zichzelf en hun collega’s te zorgen in zeer stressvolle situaties.
Deze gecertificeerde opleiding staat open voor niet-therapeutische eerstelijns hulpverleners en bestaat uit twee niveaus. Toegang tot niveau 2 is alleen mogelijk na een geslaagde voltooiing van niveau 1 en actieve deelname aan supervisie.

Het hier voorgestelde niveau 1 omvat de verwerving van kennis en vaardigheden inzake de basisbeginselen van traumatische stress en, in het bijzonder:

 • stabilisatietechnieken vanuit het adaptieve informatieverwerkingsmodel
 • basisvaardigheden luisteren (actief en empathisch luisteren)
 • cultureel bewustzijn
 • voorzieningen voor ondersteuning, supervisie en doorverwijzing naar geestelijke gezondheidswerkers. De opleiding omvat verplichte supervisiesessies.

In overeenstemming met de wetenschappelijke nauwkeurigheid van Francine Shapiro gaan elke TSR-opleiding en de follow-up van de praktijk gepaard met een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie die uitmondt in wetenschappelijke publicaties.

Doelstellingen

Deelnemers zullen leren:

 1. Sleutelconcepten met betrekking tot traumatische stress, in het bijzonder het AIP (Adaptive Information Processing) model
 2. Hoe traumatische stress ineerst elijnswerk herkennen, met inbegrip van cultureel specifieke verschijnselen
 3. Hoe verschillende stabilisatietechnieken uit te voeren voor de cliënten (individueel of in kleine groepen) en voor zichzelf, om de traumatische stress te verlichten
 4. Hoe collega’s die stabilisatie nodig hebben te identificeren en te helpen (individueel of in groep)
 5. Hoe mensen die verdere behandeling nodig hebben te identificeren en door te verwijzen. Dit omvat de identificatie en behandeling in geval van dissociatie.
 6. Wat verantwoordelijkheden en beperkingen zijnals niet-therapeutische professionals.

Methodologie

In deze opleiding wordt een doelgerichte en ervaringsgerichte leermethode gehanteerd.
Deze opleiding is op een dynamische manier opgebouwd en vereist een echte inzet van de deelnemers.
Het is een combinatie van :

 • Theoretische input gebaseerd op ervaring
 • Demonstraties
 • Praktijk
 • Handleiding met scripts voor de oefeningen en diavoorstelling van de theorie * Post-training supervisie

Doelgroep

 • Professionelen in de gezondheidszorg die slachtoffers opvangen of te maken hebben met getraumatiseerde mensen: verzorgend personeel en noodhulpdiensten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en ander gezondheidspersoneel...
 • Andere eerstelijnswerkers: maatschappelijk werkers, onderwijzers, schoolpsychologen, acute hulpverleners (EHBO’ers, brandweerlieden), enz.

Trainers

Anne Dewailly is psychotherapeute, facilitator en supervisor EMDR Europa sinds 2003 en is een officiële trainer in TSR (GIST-T). Zij is ook opgeleid in kortdurende systeemtherapie en hypnose. Als vice-voorzitter van Trauma-Aid Frankrijk heeft zij EMDR-opleidingen georganiseerd, gefaciliteerd en begeleid in vele landen (Libanon, Roemenië, Haïti, Zimbabwe, Oeganda). Zij woont en werkt al 10 jaar in Afrika. Haar huidige klinische praktijk in Uganda omvat de behandeling van psychotrauma met een focus op culturele aanpassing, evenals problemen van expats. Zij is betrokken bij de ondersteuning van gezondheidswerkers en bij de ontwikkeling van lokale structuren die zich bezighouden met psychotrauma.
 
 
Adeline Pupat is klinisch psychologe en EMDR-Europe practitioner, gespecialiseerd in de beoordeling en behandeling van psychologisch trauma en dissociatieve stoornissen. Zij is officieel opleider in TSR (GIST-T) en facilitator voor opleidingen in Recente Gebeurtenissen en Groepsmanagement binnen het EMDR cluster (Toulouse, Frankrijk). Haar gebieden van klinische praktijk en onderzoek zijn chronische pijn, coping, gevoel van eigenwaarde, dissociatieve stoornissen, psychisch trauma en huiselijk geweld. Een nieuwe onderzoekslijn is de bredere toepassing van benaderingen die zijn afgeleid van het Adaptieve Informatieverwerkingsmodel.
 
Fanny Guidot is klinisch psychologe en EMDR-Europe practitioner, gespecialiseerd in psychotraumatologie (DU). Vanuit een psychoanalytische achtergrond, heeft zij een klinische praktijk die voornamelijk EMDR en structurele dissociatie theorie integreert.
Zij is tevens opleider en supervisor in multidisciplinaire structuren en TSR-facilitator (GIST-T) en is betrokken bij humanitaire missies in het buitenland. Zij werkt in Frankrijk en in het buitenland aan de behandeling van traumatische crisissen en aan opleidingsactiviteiten gericht op het begrip en de behandeling van psychotrauma voor psychologen en personeel in de gezondheidszorg.
Zij is vice-voorzitter van Trauma-Aid Frankrijk.

Validering en Certificatie

Om de opleiding te valideren:

 • Uw aanwezigheid en actieve deelname zijn vereist voor elke module van de opleiding.
 • De tijdens de kennis- en vaardigheidstests behaalde resultaten moeten bevredigend zijn (quizzen en demonstraties).
 • Actieve deelname aan supervisie

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname van INTEGRATIVA.

Bekwaamheidsattesten worden afgegeven op basis van de geslaagde voltooiing van de TSR-opleiding en de beoordeling van de supervisie op de feitelijke praktijk binnen 6 maanden na de opleiding.

De certificering van TSR-intervenant wordt afgegeven na validering van beide opleidingsniveaus, bevredigende praktijkfeedback en succesvolle afronding van de theoretische en praktische beoordelingen.

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemers worden gevraagd de opleiding te evalueren.

Duurtijd en uurrooster

Duur: 2 dagen - 14h00

Tijdschema: wordt bevestigd, kan gewijzigd worden.

Maandag: van 9:00 uur tot 17:30 uur
Dinsdag: van 9:00 uur tot 17:30 uur

Locatie

De opleiding gaat door in Nijvel.

Lesgeld

De training kost:
Tot 6/10/2021: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 6/10/2021: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 6/10/2021: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 6/10/2021 : 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 9620 Zottegem) met vermelding van “TSR Deel 1" gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: cursus, middagmalen, koffiepauzes