EMDR en Recent Trauma - Individuele Protocollen.

Gespecialiseerde EMDR protocollen en interventies in de naweeën van een Traumatische Gebeurtenis

met Nicolas Desbiendras

9 en 10 mei 2019

Deze opleiding heeft tot doel beter te kunnen begrijpen wat een patiënt die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, doormaakt ten tijde van het trauma en daarna : de dagen, weken en maanden volgend op de gebeurtenis.

De pedagogische inhoud is gericht op het aanleren van de gespecialiseerde EMDR protocollen die voor deze omstandigheden werden ontwikkeld en hoe zich aan te passen aan de soms intense reacties van patiënten tijdens de sessies.

We behandelen en oefenen de verschillende individuele protocollen voor recent trauma in: – R-TEP – PRECI – ERP

Doelstellingen

 • Begrijpen wat gebeurt met een patiënt tijdens en na het meemaken van een Traumatische gebeurtenis: dagen, weken en maanden na de gebeurtenis.
 • Aanleren en inoefenen van de individuele EMDR protocollen voor recente gebeurtenissen : – R-TEP – PRECI – ERP
 • Zich kunnen aanpassen aan de verschillende reacties die patiënten tijdens de sessies kunnen vertonen

Methodiek

 • Theoretische uiteenzetting
 • Oefeningen
 • Casusbesprekingen

Doelpubliek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 1)

Programma

Programma onder voorbehoud

Eerste dag

 • Onthaal – Doelstellingen – Voorstelling van het programma – Verwachtingen van de deelnemers
 • Psychotrauma, van historisch perspectief tot moderne pathologie
 • Definitie en evaluatie van PTSS en van trauma
 • Vroege EMDR interventies : algemeenheden en stabilisatie
 • Aanleren van het R-TEP protocol, de eerste fasen
 • Practicum: stabilisatie en het begin van R-TEP

Tweede dag

 • Overleven en het zenuwstelsel
 • R-TEP vervolg van theorie en praktijk
 • Practicum R-TEP
 • De PRECI en ERP- protocollen

Spreker

Nicolas Desbiendras is klinisch psycholoog, Dokter in de psycholinguistiek, EMDR Europe Practitioner en Supervisor werkzaam in Toulouse. Hij is gespecialiseerd in crisisinterventies en opvang in de acute en post-acute fase. Hij werkt sinds 10 jaar in het domein van psychische traumatiseringen, aanvankelijk in de urgentiepsychiatrie en in de CUMP (Cellule d’Urgence Médico-Pscychologique) in Amiens (CUMP80), daarna werkte hij als vrijwilliger in Toulouse in de CUMP31 waar hij één van de régionale specialisten is geworden. Hij werkt in een privé-praktijk in Toulouse, geeft opleidingen in psychotraumatologie en leidt gespecialiseerde ateliers rond EMDR en recente gebeurtenissen zowel individueel als in groep. Hij werkt eveneens als vrijwilliger in HAP France en geeft daar gespecialiseerde EMDR-opleidingen.

Credits voor reaccreditatie

Credits zijn aangevraagd bij het comité Accreditatie en Reaccreditatie van EMDR-België vzw.
Voor een validatie van de workshop is de aanwezigheid gedurende het ganse programma vereist.

Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en dagindeling

Duur : 2 dagen – 14u00

Dagindeling :

 • Donderdag :

8u30 - 9u00 Onthaal
9u00 - 13u00 ( pauze van 20 min)
14u30 - 18u30 ( pauze van 20 min)

 • Vendredi :

8u30 - 9u00 Onthaal
9u00 - 12u30 ( pauze van 20 min)
14u00 - 17u00 ( pauze van 20 min)

Locatie

La Ferme du Bois d’Arpes – 30 Chaussée de Mons – 1400 Nijvel.

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 11/04/2019: 525€ (lesgeld 433,88€/91,12€ BTW)
Na 11/04/2019: 565€ (lesgeld 466,94€/98,06€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 11/04/2019: 625€ (lesgeld 516,53€/108,47€ BTW)
Na 11/04/2019: 665€ (lesgeld 549,59€/115,41€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "Recent Trauma Mei 2019" gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken