Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille. Deze voorwaarden zijn door een beslissing van de Vlaamse overheid op 9 juli 2021 gewijzigd waardoor sinds die datum worden uitgesloten voor de KMO-portefeuille:

  • de diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, met uitzondering van diensten gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur;

Dit betekent dat de Vlaamse regering voor de KMO-aanvraag van onze opleidingen vanaf 9 juli 2021 niet langer deelnemers toelaat, die geen arts, psycholoog of klinisch orthopedagoog zijn.

Andere voorwaarden voor de aanvraag van de KMO-portefuille zijn:

  • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers => niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mits een ingewikkelde procedure
  • Je kan maximaal 7.500 euro subsidie krijgen .
  • Je kan twee jaar gebruik maken van je subsidie en dan een jaar niet. Voor opleidingen in het derde jaar dien je het budget van het tweede jaar te gebruiken.
  • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.
  • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code)
  • De persoon die de opleiding volgt werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.
  • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.
  • Een vzw kan geen beroep doen op de KMO-portefeuille voor zijn werknemers.

Wij moeten dit allemaal nakijken om onze erkenning te behouden.