Het potentieel van psychedelica in (trauma)-therapie

Inschrijven

 
 
Met Dr. Monique Debauche, Dr. Charles Scelles en Olivier Taymans

Maandag 22 mei 2023

Inleiding

Psychedelica in psychotherapie zijn aan een opmars bezig. We organiseren deze studiedag om meer zicht te krijgen op deze evolutie die zich afspeelt op de grens tussen molecule en geest. Kunnen psychedelica een bondgenoot worden van de traumatherapeut en zo ja in welke omstandigheden en voor welke patiënten? Gaat het brein anders om traumatisch materiaal onder invloed van psychedelica? Worden defensies verlaagd? Wordt de onderliggende pijn gemakkelijker toegankelijk en in welke omstandigheden is dat een goed idee? Gaat het brein sneller of anders gaan associëren en het trauma-materiaal integreren? Deze en vele andere vragen zijn sterk aanwezig bij collega’s die zijdelings al iets over deze benadering hebben gehoord. We hopen daar gedurende deze studiedag met behulp van deze drie experten antwoord te kunnen op vinden.

Programma

De rijke geschiedenis van psychedelica, tussen Dionysus en Apollo

De geschiedenis van psychedelische planten en stoffen is veel ouder en rijker dan we ons vaak voorstellen. Zij gaat zelfs vooraf aan de mensheid en is, zonder dat wij het weten, nauw verweven met onze spirituele en culturele wortels. Psychedelische stoffen zijn het voorwerp geweest van allerlei soorten fascinatie en afkeer, en hebben de hoogste spirituele zoektochten aangewakkerd en aanleiding gegeven tot de wildste orgieën. Meer dan één macht heeft zich erdoor bedreigd gevoeld en ze blindelings onderdrukt. Zijn wij, nu zij de status van moderne geneesmiddelen hebben verworven, eindelijk rijp genoeg om ze op grote schaal in te zetten voor het welzijn van onze samenlevingen?

Wettelijke kaders in beroering

Psychedelica werden lange tijd beschouwd als "harde", gevaarlijke en nutteloze drugs en hebben nu, afhankelijk van plaats en tijd, zeer uiteenlopende wettelijke statussen. De afgelopen jaren zijn in een duizelingwekkend tempo her en der wettelijke kaders of gedoogregelingen ontstaan, van lokale initiatieven tot nationale wetgeving. Welke modellen zijn van kracht in welke landen, provincies of steden? Het antwoord is de volgende dag alweer achterhaald. Welk model moet België hebben? De wetgevende en ethische uitdagingen zijn talrijk, gezien de soms zeer snelle ontwikkelingen.

Psychedelica, welke effecten op onze hersenen?

De psychedelische renaissance gaat gepaard met talrijke neurowetenschappelijke onderzoeken om het werkingsmechanisme van deze verschillende stoffen te begrijpen.
Er worden interessante hypothesen naar voor geschoven om een positief transdiagnostisch effect te verklaren. Deze kunnen het mogelijk maken specifieke indicaties voor elke stof te specificeren.

Psychedelische versterkte therapie.

Ja, maar welke therapieën en welke specifieke kenmerken van het therapeutisch kader? In alle studies wordt gewezen op het belang van de "set en setting" en op de noodzaak om na te denken over ethische kwesties die specifiek zijn voor dit soort therapie.

Praktisch ervaringen met het therapeutisch gebruik van psychedelica.

Aan de hand van voorbeelden uit de klinische praktijk wordt een beeld geschetst van wat de zorg voor psychologisch trauma zou kunnen inhouden als deze stoffen een andere wettelijke status zouden hebben. Deze presentatie zal zich toespitsen op het therapeutisch potentieel, de uitdagingen van de invoering van deze stoffen in de praktijk, en de klinische specificiteiten van het gebruik van deze producten.

Sprekers

Dr. Monique Debauche is psychiater in een privépraktijk en werkte meer dan 15 jaar bij de Free Clinic in Brussel, waarvan een deel als coördinator.
In 2015 behaalde ze een diploma sociologie aan de London School of Economics in het kader van haar studie naar het overmatig voorschrijven van psychotrope medicatie.
Sinds 2018 werkt ze voor een Amerikaanse instelling voor het evalueren van oorlogsveteranen met een posttraumatische stressstoornis en/of hoofdtrauma. Ze volgde EMDR deel 1 en 2 in Israël vanwege hun expertise in oorlogstrauma.
In 2021 behaalde ze haar certificaat in de forensische psychiatrie. Ook volgde ze een introductie in ACT bij Russ Harris.
Momenteel volgt zij de opleiding in Augmented Psychedelic Therapy (APT) bij de MindFoundation in Berlijn. Samen met promovenda Laetitia Vanderijst, organiseert zij een eerste kennismaking met APT voor de onderzoekers die in België een baanbrekend klinisch onderzoek gaan uitvoeren naar het gebruik van psilocybine bij ernstige stoornissen door alcoholgebruik in het Brugmann Ziekenhuis.
 

Na 20 jaar als freelance vertaler en journalist te hebben gewerkt, is Olivier Taymans nu verantwoordelijk voor projecten en communicatie bij FEDITO BXL (federatie van instellingen gespecialiseerd in drugs en verslavingen in Brussel). Al meer dan 30 jaar gepassioneerd door psychedelica en in het bezit van een bachelordiploma psychologie, is hij actief lid van de Psychedelic Society Belgium (PSBE).

 
 
 
Charles Scelles studeerde in 2014 af als Doctor in de Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (België).
Een bijkomende Master in de Volwassenenpsychiatrie behaalde hij in 2019 met onderscheiding . Hij is momenteel Medisch Directeur van Clinique la Métairie, een Zwitsers psychiatrisch ziekenhuis.
Charles Scelles is ook een Erkend EMDR Therapeut en heeft een Universitair Diploma in Medische Hypnose van de Sorbonne Universiteit in Parijs.
Voordat hij de teams van Clinique La Métairie vervoegde in november 2019, werkte hij in de Cliniques Universitaires Saint Luc (Brussel), de Cliniques de l’Europe (Brussel) en de Universitaire Ziekenhuizen van Genève.
Sinds 2021 gebruikt hij in zijn kliniek psychedelische therapieën in het kader van uitzonderlijk voorgeschreven vergunningen van het Zwitserse Federale Bureau voor Volksgezondheid, met patiënten die meestal lijden aan ernstige psychiatrische pathologieën. Hij is lid van de Zwitserse Medische Vereniging voor Psycholytische Therapieën (SÄPT) en heeft verschillende specifieke opleidingen op dit gebied gevolgd.

Taal

De voertaal van de training is Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands.

Aan het einde van de opleiding krijgt de deelnemer de kans om de opleiding te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 1 dag – 7 uur

Uurrooster : onder voorbehoud

Maandag 22 mei 2023: van 9u00 tot 17u30

Locatie

Hotel Van der Valk Nivelles-Sud
Chaussée de Mons 22
1400 Nijvel

Lesgeld

De studiedag kost:
Tot 24/04/2023: 275€ (lesgeld 227,27€/47,73€ BTW)
Na 24/04/2023: 315€ (lesgeld 260,33€/54,67€ BTW)
Inclusief middagmaal, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 24/04/2023: 375€ (lesgeld 289,26€/60,74€ BTW)
Na 24/04/2023: 415€ (lesgeld 322,31€/67,69€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “Psychedelica” gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmaal, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken

Inschrijven