EMDR en Dissociatieve Stoornissen, deel 2

Hoe op een veilige manier overgaan van Stabilisatie naar het Verwerken van Traumatische Herinneringen bij Dissociatieve Stoornissen: Micro-verwerkingsprocedures

met Dolorès Mosquéra

OPGELET! Omwille van de coronamaatregelen wordt deze opleiding via ZOOM gehouden.

Maandag 12 en dinsdag 13 oktober 2020

Na meerdere waarschuwingen rond de gevaren van het gebruik van EMDR bij mensen die aan dissociatieve stoornissen lijden, worden recent toch een aantal voorstellen geformuleerd om de EMDR protocollen aan te passen aan deze specifieke populatie.
De mogelijkheden van EMDR voor het behandelen van traumatische herinneringen bij dissociatieve patiënten worden door de meeste therapeuten eerder laag ingeschat en beperkt tot hoog functionerende dissociatieve patiënten die bovendien eerst uitgebreid gestabiliseerd werden. In een dergelijke conceptualisatie blijft het gebruik van EMDR beperkt en kunnen vele slachtoffers van ernstige traumatisering pas van EMDR profiteren in een vergevorderd stadium van de therapie.
Een fase-gerichte behandeling blijft een uitstekende structuur bieden bij de behandeling van patiënten die lijden aan dissociatieve stoornissen, maar voor veel trauma-therapeuten blijft de beslissing om over te gaan naar het werken met traumatische herinneringen een moeilijk punt, omdat sommige patiënten nooit voldoende stabiel lijken te worden.

In dit tweede deel van de opleiding EMDR en Dissociatieve Stoornissen met Dolores Mosquera, zullen de deelnemers die het eerste deel hebben gevolgd, dieper ingaan op de specifieke indicatoren die aangeven wanneer van de stabilisatiefase kan overgegaan worden naar het werken met de traumatische herinneringen en dit op een veilige manier. In de workshop worden specifieke microverwerkingtechnieken getoond die de stabilisatie verhogen en tegelijkertijd toelaten om met delen van de traumatische herinneringen te werken. Zoals altijd zal Dolores deze strategieën uitgebreid illustreren met nieuw video-materiaal.

Methodiek

  • theoretische uiteenzettingen
  • Klinische vignetten
  • Video’s

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2) die het eerste deel hebben gevolgd.

Programma

onder voorbehoud

  • Het Adaptatief Informatieverwerkingsmodel bij ernstige traumatisering
  • Bijzonderheden in traumatische herinneringen bij dissociatie stoornissen
  • Gebrek aan integratie en het innerlijk conflict
  • Klinisch behandelplan en indicaties dat de patiënt mogelijks klaar is voor trauma-werk
  • Het bereiken in het systeem van een akkoord voor het trauma-werk
  • Vaak voorkomende moeilijkheden bij het trauma-werk bij Dissociatieve Stoornissen
  • Specifieke micro-processing technieken en procedures: het combineren va stabilistaie- en trauma werk

Spreker

Dolores Mosquera is klinisch psycholoog, psychotherapeut in een psychiatrisch centrum met specialisatie in de crimino-victimologie en psychotraumatologie. Ze is directrice van drie verschillende psychotherapeutische privé-ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoonissen, complex trauma en dissociatie. Ze is getraind in meerdere psychotherapeutische benaderingen en is facilitator en supervisor binnen EMDR Europa. Ze heeft veel ervaring als lesgever en verzorgt wereldwijd workshops en cursussen. Ze is lid van EMDR Europe, het ESSPD, het ISST-D, het ESTD en biedt eveneens een zelfmoordpreventie-programma aan. Ze heeft 12 boeken en talrijke artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en dissociatie en is een erkend expert op dit domein. Dolores ontving in 2017 de David Servan-Schreiber award voor haar bijzondere bijdragen aan EMDR en werd in 2018 Fellow van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation voor haar bijdragen aan het trauma- en dissociatie-veld.
Ze is de auteur van het boek "EMDR and Dissociation: The Progressive Approach", en van "Voices".

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten wordt ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 2 dagen – 12u

Uurrooster : onder voorbehoud

Maandag : van 9u00 tot 16u30
Dinsdag : van 9u00 tot 16u30

Locatie

VIA ZOOM

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot14/09/2020: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 14/09/2020: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 14/09/2020: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 14/09/2020: 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "Dissociatie deel 2" gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken