EMDR en Hechting

EMDR op een efficiënte manier toepassen bij volwassenen en ouders met een geschiedenis van hechtingstrauma

met Debra Wesselmann

Dinsdag 14 maart 2017 in Nijvel

Trauma dat zich situeert in de vroegste hechtingsrelaties vergroot in hoge mate de kans op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen. Mishandeling door hechtingsfiguren en traumatische verliessituaties zijn sterk gecorreleerd met gedesorganiseerde hechting, de hechtingscategorie die we bij 70 % van de patiënten in psychiatrische ziekenhuizen terugvinden. Onderzoek toont aan dat onveilige en gedesorganiseerde hechting in 70 tot 80% transgenerationeel doorgegeven wordt.
Volwassenen en kinderen met verstoorde hechting vertonen vaak een ernstig verstoorde emotionele regulatie, evenals gevoelens van intense wanhoop , angst, schaamte en wantrouwen naar anderen toe. Kinderen en volwassenen die hieronder lijden ontbreekt het vaak aan helpende of adaptieve informatie en ze vertonen vaak gedrag dat negatieve reacties uitlokt in de omgeving. Als gevolg van sterke verdedigingsmechanismen en gebrekkige auto-regulatie en een laag niveau van zelfbewustzijn, worden deze patiënten traditioneel beschouwd als moeilijk behandelbaar. Maar gewapend met een bewustzijn van hechting-gerelateerd gedrag en symptomen en met de juiste aanpassingen kan de EMDR benadering een krachtig instrument zijn om tot genezing te komen.
Deelnemers zullen leren gebruik maken van hulpbrontechnieken voor hechting die erop gericht zijn om het vermogen om nabijheid te verdragen, het vertrouwen en het zelfmedelijden te verhogen. Deelnemers zullen in staat zijn om een therapeutisch verhaal te schrijven om te helpen preverbaal trauma te verwerken en adaptieve informatie te ontwikkelen om te kunnen komen tot een succesvolle verwerking. Specifieke EMDR strategieën gericht op ouders zullen deelnemers helpen om de intergenerationele cycli van onveilige en gedesorganiseerde hechting te helpen doorbreken. Er zal gebruik gemaakt worden van gevalsstudies, video en powerpoint slides om deelnemers te helpen de strategieën voor te bereiden en toe te passen.

Doelstellingen:

Deelnemers zullen in staat zij om ...

1) Indicatoren van onveilige en gedesorganiseerde hechting te herkennen.
2) Aanpassingen en therapeutische strategieën toe te passen voor de verschillende hechtingsstoornissen waardoor de effectiviteit van EMDR en therapie in het algemeen verhoogd wordt.
3) Nieuwe neurale netwerken te creëren voor positieve hechtingservaringen via hulpbronwerk met EMDR.
4) Een therapeutisch verhaal schrijven om om te gaan met preverbaal trauma en om een coherent verhaal te creëren als deel van de EMDR therapie.
5) De intergenerationele overdracht van verstoorde hechting doorbreken via het gebruik van EMDR interventies.

Methodiek

  • Theoretische uiteenzettingen
  • Klinische vignetten
  • Video’s

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

onder voorbehoud

9:00-9:45 Herkennen van hechtings-stijlen en implicaties rond overdracht en tegenoverdracht
9:45-10:30 Strategieën in de voorbereidingsfase— versterken van de Volwassenen en Tot rust brengen van het Kind-Zelf
10:30-11:00 PAUZE
11:00-13:00 Veilige Plek voor het Kind-Zelf/Het Vroege Hechtingscontract
13:00-14:00 LUNCH
14:00-14:30 Practicum
14:30-15:00 Effectieve Interweaves bij moeilijkheden rond hechting
15:00-15:30 PAUZE
15:30- 16:30 Therapeutisch Verhaal
16:30-17:30 Werkwijzen rond Intergenerationele Overdracht

Spreker

Debra Wesselmann, MS, LIMHP heeft zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in de behandeling van trauma en hechtingsproblemen bij volwassenen, kinderen en gezinnen. Sinds 1998 is zij EMDR Institute facilitator en supervisor en ze is lid van de Journal of EMDR Practice and Research. Ze werkt voor de Universiteit van Nebraska in Omaha en werkte samen met de universiteit van Nebraska in Lincoln aan onderzoek en ontwikkelen van effectieve behandelmethodes voor trauma. Zij is auteur van boeken en artikels die te maken hebben met hechting en trauma. Mvr Wesselmann werd uitgenodigd als keynote en spreker op verschillende professionele congressen en workshops zowel nationaal als internationaal, onder meer in de Menninger Clinic, EMDRIA, en congressen in Rome, Amsterdam, Hamburg, Keulen, Madrid, Nederland, Hong Kong, en Costa Rica.

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de opleiding krijgt de deelnemer de kans om de opleiding te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 1 dagen – 7,5u

Uurrooster : onder voorbehoud

Dinsdag: van 9u00 tot 17u30

Locatie

La Ferme du Bois d’Arpes – 30 Chaussée de Mons – 1400 Nijvel

Lesgeld

De workshop kost:
Tot 14/02/2017: 275€ (lesgeld 227,27€/47,73€ BTW)
Na 14/02/2017: 315€ (lesgeld 260,33€/54,67€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 14/02/2017: 350€ (lesgeld 289,26€/60,74€ BTW)
Na 14/02/2017: 390€ (lesgeld 322,31€/67,69€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50 van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “EMDR en hechting” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken