EMDR in de behandeling van OCD en Aanverwante Stoornissen

met Karsten Böhm

Donderdag 17 en Vrijdag 18 september 2020 - VOLZET ! u kan zich eventueel op de wachtlijst inschrijven

EMDR heeft zijn plaats verworven als behandeling voor posttraumatische stress stoornis en andere ziektebeelden die gelinkt zijn aan trauma. Bijkomende toepassingen van EMDR vormen steeds meer onderwerp van discussie.Wat betreft OCD is deze discussie nog heel recent. Er dienen enkele wijzigingen aangebracht te worden voor de behandeling van PTSS, meer bepaald wat betreft de Interweaves en het gebruik van het EMDR-protocol.

Meerdere studies hebben aangetoond dat 15–40% van de patiënten die lijden aan Obessief-Compulsieve Dwangstoornis (OCD) niet reageren op het gebruikelijk therapie-aanbod ; ze zijn moeilijk te motiveren om een behandeling te volgen, geven het snel op of hebben moeilijkheden om hun emoties te reguleren. In deze praktische workshop wordt EMDR voorgesteld als een methode die bruikbaar is voor de behandeling van OCD, maar eveneens voor aanverwante stoornissen, zoals trichotillomanie, dysmorfofobie of hypochondrie.

Patiënten met OCD ervaren EMDR als een nuttige en motiverende methodiek. Door middel van bijkomende psychologische behandelingen voelen ze zich bovendien aangemoedigd om hun emoties te beheersen. De confronterende therapie leidt tot een belangrijke symptoomreductie. Tijdens de presentatie en met behulp van video’s en demonstraties zal aangetoond worden dat EMDR een bruikbare methode met toegevoegde waarde is in de behandeling van patiënten met OCD. Er zal meer specifiek ingegaan worden op interweaves voor deze populatie en vragen rond timing zullen eveneens worden besproken.

Doelstellingen

  • Het gebruik van het basisprotocol EMDR bij OCD
  • Bijzonderheden in het opstellen van positieve en negatieve cognities
  • Het ontwikkelen van bijzondere interweaves voor OCD patiënten
  • De combinatie van het emotionele en het gedragsniveau in de behandeling van OCD

Methodiek

  • Theoretische uiteenzettingen
  • Interactieve klinische uitwisselingen
  • Oefeningen

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

Onder voorbehoud

Dag 1 :

9.30 tot 13.00 (pauze van 30 minuten) : EMDR in de behandeling van Obsessief Compulsieve Stoornis
14.30 tot 18.30 (pauze van 30 minuten) : Praktische oefeningen : EMDR in de behandeling van Obsessief Compulsieve Stoornis

Dag 2 :

9.00 tot 12.30 (pauze van 30 minuten) : EMDR in de behandeling van aanverwante stoornissen
14.00 tot 17.00 (pauze van 30 minutes) : Praktische Casussen : EMDR in de behandeling van aanverwante stoornissen

Spreker

Dr. Karsten Böhm is diensthoofd-psycholoog van de psychiatrische en psychotherapeutische kliniek Friedenweiler. Hij is supervisor en facilitator in EMDR en expert in de behandeling van Obsessief Compulsieve Stoornis.

Hij verkreeg zijn psychologie-diploma aan de Universiteit van Freiburg (Duistland) en deed zijn doctoraat aan de Société Max Planck [titel van zijn doctoraat : « Geweld in ongetrouwde koppels »]. Van 2003 tot 2009, werkte hij als klinisch psycholoog aan het Universitair Ziekenhuis van Freiburg. Tijdens deze periode werkte hij mee aan onderzoeksprojecten naar PTSS, OCD en angststoornissen. Met zijn team deed hij onderzoek naar het gebruik van EMDR bij OCD en naar dissociatie in de gezondheidszorg. Zijn voornaamste interessepunt ligt op vlak van de ontwikkeling van en het toepassen van behandelingsprotocollen voor OCD. Momenteel werkt hij in de Friedenweiler kliniek in het Zwarte Woud.

Hij is lector aan het Duits EMDR-Instituut, Verenigingen voor gedragstherapie (Bâle, Stuttgart) en presenteerde voor de medische raad en op meerdere congressen.

Credits voor EMDR-Europe Practitioners

Credits voor deze workshop werden aangevraagd bij het comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België vzw.

Duur en Uurrooster

Duur : 2 dagen – 12 uur.

Uurrooster : onder voorbehoud

Donderdag:

Onthaal vanaf 9u00
van 9u30 tot 13u00
en van 14u30 tot 18u30

Vrijdag:

van 9u00 tot 12u30
en van 14u00 tot 17u00

Plaats

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7, 9620 Zottegem

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 20/08/2020: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 20/08/2020: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 20/08/2020: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 20/08/2020: 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van EMDR en OCD gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken