21 oktober 2019

  • We bespreken casussen en vragen van de deelnemers aangaande toepassing van EMDR in de klinische praktijk

    Antwerpen
    Mechelsesteenweg 235, 7.02, 2018 Antwerpen