EMDR and the Power of Now

Het belang van het NU in de EMDR-behandeling.

met Ludwig Cornil

Donderdag 23 oktober 2014 – Aalst

Deze uiteenzetting brengt een theoretisch-filosofische kijk op het tijdsconcept in EMDR. Sinds het prille begin speelt het tijdsconcept een centrale rol in de EMDR benadering. Aan de basis van het AIP model ligt het idee dat geheugennetwerken vervrozen zijn in de tijd (Shapiro 1995). De informatie is op een disfunctionele manier gestockeerd in het vervrozen nu en kan op elk moment worden getriggerd. In EMDR hebben patiënten (en therapeuten) het moeilijk om het NU van de negatieve cognitie te pakken te krijgen. Patiënten begrijpen niet wat gevraagd wordt en raken verward wanneer therapeuten vragen wat ze nu over zichzelf denken als ze denken aan toen. In de EMDR basistraining wordt aangegeven dat het vinden van een adequate negatieve cognitie een moeilijk deel is van het EMDR protocol, maar wel een noodzakelijk deel.

Het NU is wat op dit moment gebeurt. Er is geen verleden, enkel de huidige perceptie van het verleden. Net zoals er geen toekomst is, enkele de huidige perceptie van mogelijkheden. Het heden is datgene waarmee men zich identificeert: wat je ziet, geloof je: wat je op een gegeven moment gewaarwordt, wordt de realiteit van het NU. Wanneer de patiënt getriggerd wordt in de perceptie van het kind, wordt de patiënt het kind en de tijdsperceptie wijzigt.

Het punt dat in deze uiteenzetting naar voor wordt gebracht, is dat verandering ontstaat wanneer de patiënt stopt met zich te vereenzelvigen met het verleden dat daardoor het NU wordt. In EMDR wordt de patiënt door de therapeut uitgenodigd om dingen te laten gebeuren en te merken wat er verandert.

Tijd heeft beweging nodig om te bestaan: de wijzers van de klok, de zon in de lucht, de rimpels die verschijnen op de huid verwijzen allemaal naar tijd. In plaats van de pijnlijke informatie op een afstand te proberen houden, die zich bevindt in de niet-tijd zonder beweging, wordt de patiënt juist uitgenodigd om de beweging te observeren die kan ontstaan door de positie van de dubbele aandacht in te nemen: één voet in de reële tijd en één voet in de niet-tijd. We zullen linken met mindfullness aangeven.

Leerdoelstellingen

  1. Deelnemers zullen het belang van het NU als enige realiteit in de EMDR therapie leren onderkennen en begrijpen dat de dubbele aandacht en de psychologische distantiëring aan de basis liggen van het EMDR proces.
  2. Deelnemers krijjgen een theoretisch kader aangeboden dat een link maakt tussen de notie "vervrozen in de tijd" van Francine Shapiro en de begrippen transformatie en verandering.
  3. Deelnemers ontwikkelen een beter begrip van het Adaptief Informatieverwerkingssysteem, waardoor het model gemakkelijker kan toegepast worden bij cliënten.
  4. Ze leren ook hoe ze cliënten kunnen uitnodigen om deze positie van "dubbele aandacht" in te nemen, te herkennen wanneer dit niet het geval is en wat te doen indien er geen dubbele aandacht is.
  5. Deelnemers zullen leren hun vermogen om "te vertrouwen op het proces" te verhogen.
  6. Ze zullen leren om dezelfde principes van verandering en creativiteit op zichzelf toe te passen, en aldus "het vertrouwen in hun eigen proces" als therapeut te verhogen.

Methodologie

  • Theoretische uiteenzetting
  • Interactieve uitwisseling van casussen
  • Oefeningen

Doelpubliek

Iedereen die reeds deel 1 van de basisopleiding EMDR heeft gevolgd.

Credits voor reaccreditatie

Credits zijn aangevraagd bij het comité Accreditatie en Reaccreditatie van EMDR-België vzw

Duur en dagindeling

Duur : 1 dag – 6 uur.

Dagindeling :

09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 12u30 (pauze van 15min)
14u00 - 17u30 (pauze van 15min)

Plaats

Salons Carlton, Zonnestraat 32, 9300 Aalst.

Inschrijving en betaling

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden wij u aan zo snel mogelijk in te schrijven.

Deelnemers ontvangen een bevestiging van hun inschrijving.

Validatie en aanwezigheidsattest

Voor een validatie van de workshop is de aanwezigheid gedurende het ganse programma vereist.

Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest.

Financiële regeling

De workshop kost € 260 . ( € 285 na 30/09/2014).

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 310 (€ 335 na 30/09/2014).

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “EMDR - Kracht van het NU” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Bijlagen