13 oktober 2021

  • met Hélène Dellucci, Ph.D.
    18 - 19 - 20 maart 2020 GEANNULEERD De overdracht van transgenerationeel trauma wordt vandaag algemeen erkend: mensen die geen negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar desalniettemin de wonden in hun lichaam voelen. Ze vertonen klinische symptomen van trauma, (...)

    Nijvel