Practitioners Track

JPEG - 75.2 kB

De basisopleiding bij Integrativa is erkend door de Europese EMDR-vereniging en is de eerste stap in een traject tot het behalen van het Europees Certificaat EMDR-Europe Practitioner. Het volledige traject ziet er als volgt uit:

EMDR Europe Practitioners-Track

1. EMDR-Basisopleiding : deel 1 (3,5 dagen)

  • ⇓ ⇓ ⇓

2. Basissupervisie : na deel 1 (10 uur)

  • 2 maal 3u supervisie in groep
  • 2 maal 2u supervisie individueel met video of rollenspel. Doel = evaluatie van de technische kennis van het basisprotocol
  • ⇓ ⇓ ⇓

3. EMDR-Basisopleiding : deel 2 (3 dagen)

  • ⇓ ⇓ ⇓

4. Basissupervisie : na deel 2 (10 uur)

  • 2 maal 3u supervisie in groep
  • 2 maal 2u supervisie individueel met video. Doel = evaluatie veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR in de eigen praktijk

Op dit punt in het traject krijgt de deelnemer vanuit het vormingsinstituut Integrativa een certificaat van deelname van het Amerikaans EMDR-Instituut van Francine Shapiro. Dit is een attest dat aantoont dat de internationaal erkende basisopleiding werd doorlopen.

De rest van het traject tot EMDR Europe practitioner valt onder de verantwoordelijkheid van EMDR-Belgium vzw en is erop gericht de deelnemer verder te coachen tot wanneer deze blijk geeft van een kwaliteitsvolle toepassing van EMDR.

  • ⇓ ⇓ ⇓

Dus na de basissupervisie is er:

  • 5. eventueel vervolgsupervisie : tot wanneer de deelnemer klaar is voor de eindevaluatie
  • 6. een eindevaluatie : 2u supervisie individueel met video en transcriptie en gerichte vragen ivm casus. Doel = evaluatie veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij complexe casussen in de eigen praktijk

Mits een positieve eindevaluatie en ervaring met EMDR bij tenminste 25 patiënten en 50 sessies, kan de therapeut aanspraak maken op het certificaat EMDR Europe Practitioner dat uitgereikt wordt door EMDR-België vzw.