EMDR Certificaat bij Kinderen en Adolescenten

JPEG - 75.2 kB

De opleiding EMDR - Kind & Adolescent bij Integrativa is erkend door de Europese EMDR-vereniging en is de eerste stap in een traject tot het behalen van het Europees Certificaat "EMDR-Europe Child & Adolescent Practitioner". Het volledige traject ziet er als volgt uit:

EMDR Europe Child & Adolescent Practitioners-Track

1. Opleiding EMDR - Kind & Adolescent : deel 1 (2 dagen)

  • ⇓ ⇓ ⇓

2. Basissupervisie : na deel 1 (10 uur)

  • ⇓ ⇓ ⇓

3. Opleiding EMDR - Kind & Adolescent : deel 2 (2 dagen)

  • ⇓ ⇓ ⇓

4. Basissupervisie : na deel 2 (10 uur)

Op dit punt in het traject krijgt de deelnemer vanuit het vormingsinstituut Integrativa een certificaat van deelname aan de Opleiding EMDR-Kind & Adolescent. Dit is een attest dat aantoont dat de Europees erkende opleiding werd doorlopen.

De rest van het traject tot EMDR Europe Child & Adolescent Practitioner valt onder de verantwoordelijkheid van EMDR-Belgium vzw en is erop gericht de deelnemer verder te coachen tot wanneer deze na tenminste 10 bijkomende uren supervisie blijk geeft van een kwaliteitsvolle toepassing van EMDR bij kinderen en adolsecenten.

  • ⇓ ⇓ ⇓

Dus na de basissupervisie is eventueel:

  • 5. de vervolgsupervisie :

Mits een positieve eindevaluatie en ervaring met EMDR bij tenminste 25 patiënten en 50 sessies, kan de therapeut aanspraak maken op het certificaat EMDR Europe Child & Adolescent Practitioner dat uitgereikt wordt door EMDR-België vzw..

Voor de lijsten van sessies EMDR K&A, komen de sessies met cliënten tussen 0 en 18 jaar in het kader van de accreditering tot EMDR Practitioner in aanmerking voor de accreditering tot EMDR practitioner K&A