26 april 2017

  • Voor de eindevaluatie wordt een individuele supervisie van twee uur voorzien, waarin een casus wordt voorgesteld aan de hand van een video.
    Mogelijke data:


    Indien deze momenten u niet passen kan u ook rechtstreeks contact opnemen met Ludwig Cornil via (...)

    Sint Maria Oudenhove