Traumatic Stress Relief (GIST-T-TSR ©) Deel 1 - Inschrijving

    • Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …), gelieve de velden hieronder in te vullen :

    • Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …), gelieve de velden hieronder in te vullen :