Basisopleiding EMDR Deel 2

Inschrijven

25 - 26 - 27 oktober 2023 VOLZET - u mag zich inschrijven op de wachtlijst !

of

21 - 22 - 23 februari 2024

of

29 - 30 - 31 mei 2024

Inleiding

One of the basic premises of EMDR is that most psychopathologies are based on early life experiences. The goal of EMDR treatment is to rapidly metabolize the dysfunctional residue from the past and transform it into something useful. Essentially, with EMDR the dysfunctional information undergoes a spontaneous change in form and meaning incorporating insights and affect that are enhancing rather than self-denigrating to the client.’

Francine Shapiro PhD (1995)

Het tweede deel van de EMDR-training heeft tot doel een aantal specifieke protocollen en bijkomende technieken aan te leren en in te oefenen. Deze stellen de deelnemers in staat op een actievere manier EMDR te gebruiken bij complexe trauma’s en te interveniëren daar waar het verwerkingsproces blokkeert. Ook het toepassingsgebied voor EMDR wordt in deze level 2 verruimd zowel qua problematieken als qua patiëntengroepen.

De training zal opnieuw bestaan uit lezingen, live en videodemonstraties en oefeningen in kleine groepjes. U wordt daarbij begeleid door internationaal erkende facilitators.

Doelstellingen

Het doel van deze experiëntiële training is de deelnemers te leren werken met EMDR bij complexere trauma-problematieken.

Methodologie

Tijdens de opleiding wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische uiteenzettingen en oefensessies in kleine groepjes, waarbij de gevorderde EMDR-protocollen worden ingeoefend. De oefeningen worden gedemonstreerd met lifedemo’s en videomateriaal. Er is ruimte voor het uitwisselen van klinische ervaringen.

Doelgroep

Aan het tweede deel van de basistraining, worden een aantal toelatingscriteria vooropgesteld.

Eerst en vooral kan men pas deelnemen na de deel 1 van de basistraining te hebben gevolgd, hetzij bij Ludwig Cornil/Integrativa, hetzij bij een andere Europees erkende EMDR-trainer.

Een tweede voorwaarde is dat men in supervisie heeft aangetoond het basisprotocol in de vingers te hebben, zodat de vervolgtraining kan worden wat in het woord vervat zit: een vervolg van de leercurve die met deel 1 was ingezet. In het verleden bleek het gebrek aan kennis en ervaring met het basisprotocol een rem te betekenen voor de groep. Daarom werd op Europees niveau beslist supervisie in te lassen tussen deel 1 en deel 2. Dit betekent concreet 10 uur supervisie, waarvan twee maal 3 uur in groep (coaching) en twee maal 2 uur individueel (video van een sessie).

Na EMDR deel 2 wordt nog eens 20 uur supervisie georganiseerd om het materiaal van deel 2 verder te helpen integreren.

Op het einde van de basisopleiding (Deel 1 + 10 uur supervisie + Deel 2 + 20 uur supervisie) kunnen de deelnemers het "Certificate of Attendance" van het Instituut van Francine Shapiro ontvangen.

Voor meer informatie betreffende deze supervisies kan u contact opnemen met:

INTEGRATIVA ,info@integrativa.be, 0468/416547

Programma

De training zal het volgende omvatten:

 • Identificatie van verschillende target plannen, uitgaande van enkelvoudige of meervoudige klachten
 • Toepassen van EMDR binnen het consensus model voor de behandeling van complex trauma
 • Aanleren van het gebruik van Cognitieve Interweaves bij vastgelopen sessies
 • Het omgekeerde EMDR-protocol
 • EMDR bij dissociatieve stoornissen en andere complexe stoornissen
 • Werken met abreactions
 • Werken met hulpbronnen: installering en ontwikkeling
 • Werken met moeilijke cliënten

Organisatie

Deze opleiding wordt in Zottegem georganiseerd door INTEGRATIVA in samenwerking met het EMDRInstituut van David Servan-Schreiber in Parijs.

Ludwig Cornil, klinisch psycholoog en traumatoloog, is een EMDR-trainer, erkend door het EMDR-Instituut van Francine Shapiro Ph.D. evenals door de Europese EMDR-organisatie.

Deelnemers aan deze officiële opleiding komen in aanmerking voor certificatie door EMDR-Europe en ontvangen na het tweede deel eveneens een Certificaat van Het EMDR-Institute van Francine Shapiro, Ph.D.

Plaats & dagindeling :

Léonce Roelsstraat 7, 9620 Zottegem

 • Woensdag: 09.00u tot 18.30u
 • Donderdag: 09.00u tot 18.30u
 • Vrijdag: 08.30u tot 17.30u

PS : voor overnachtingsmogelijkheden kan je een kijkje nemen op onderstaande link :
https://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/toerisme/overnachten

Inschrijving & betaling :

De kwaliteit van de officiële EMDR-opleiding en van de toepassing van EMDR door therapeuten wordt gecontroleerd door EMDR-België vzw. Sinds 2010 legt deze organisatie het lidmaatschap van EMDR-België vzw, alsmede het onderschrijven van haar deontologische code, op als extra voorwaarde tot deelname aan de officiële cursus.

Deel 2 van de training kost: (kies datum opleiding hieronder)

Opleiding 25 - 26 - 27 oktober 2023:
Tot 13/09/2023: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 04/10/2023: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 04/10/2023: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 21 - 22 - 23 februari 2024:
Tot 10/01/2024: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 31/01/2024: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 31/01/2024: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 20 - 21 - 22 maart 2024:
Tot 09/02/2024: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 01/03/2024: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 01/03/2024: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 29 - 30 - 31 mei 2024:
Tot 17/04/2024: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 08/05/2024: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 08/05/2024: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Middagmalen, pauzes en cursus zijn inbegrepen in het lesgeld.

De kostprijs van de supervisies na EMDR Deel 2 zijn niet inbegrepen en wordt rechtsreeks geregeld met de supervisoren die deel uitmaken van het team van Integrativa en dit op het moment van de supervisies.
De eerste groepssupervisie van 3 uur met maximaal 5 personen gaat door ongeveer 6 weken na de opleiding. U krijgt tijdens de opleiding gelegenheid een keuze te maken uit de momenten die u passen.
Voor een overzicht van het opleidingstraject, klik hier.

Indien de opleiding voor u wordt betaald door een derde (BVBA / vereniging / instituut / ziekenhuis) , kost de opleiding: (kies datum opleiding hieronder)

Opleiding oktober 2023:
Tot 13/09/2023: € 1065(lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 04/10/2023: € 1090(lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 04/10/2023: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 21 - 22 - 23 februari 2024:
Tot 10/01/2024: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 31/01/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 31/01/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 20 - 21 - 22 maart 2024:
Tot 09/02/2024: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 01/03/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 01/03/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 29 - 30 - 31 mei 2024:
Tot 17/04/2024: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 08/05/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 08/05/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 79 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (SWIFT-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR Deel 2 ” gevolgd door uw naam.

Indien u wenst te registreren kan u het registratieformulier invullen (zie verder)

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inschrijven