Opleiding EMDR Kind & Adolescent Deel 2

Inschrijven

 

Agenda

7 en 8 december 2023

Publiek / Voorwaarden tot deelname

 
Voorwaarden Deel 2 – Cursus EMDR Kind & Adolescent :

Therapeuten die reeds deel 2 van de EMDR basisopleiding hebben gevolgd.
En die hebben deelgenomen aan het eerste deel en de eerste supervisiecyclus van de cursus EMDR Kind & Adolescent.

Voorwaarden 2de supervisiecyclus – Cursus EMDR Kind & Adolescent :

Deelnemers die deel 2 van de cursus EMDR Kind & Adolescent hebben gevolgd.

Belangrijk : Elke deelnemer engageert zich ertoe voldoende patIënten te zien om de voorziene klinische supervisies en video’s te kunnen stofferen.

Pedagogisch Team

Het pedagogisch team van deze cursus bestaat uit ervaren therapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met EMDR en kinderen.


Michel Silvestre
Het team bestaat uit EMDR kindertrainers erkend door EMDR-België vzw en de Europese EMDR vereniging en/of EMDR supervisoren erkend door EMDR-België vzw en de Europese EMDR vereniging als supervisoren gespecialiseerd in Kinderen en Adolescenten.

Kim Lerouge is Sociaal Assistent (2001) en Klinisch Psycholoog (2005), EMDR-Consultant (voor volwassenen en kinderen en adolescenten), EMDR Europa Geaccrediteerde Trainer Kinderen & Adolescenten (2022), Relatie-, Systeem-en Gezinspsychotherapeut (2013) en Psychotraumatherapeut (2018). Verder is hij ook Geagregeerde in de Klinische Psychologie (2007).
Hij werkt in het BuSO/MFC Woluwe met kinderen en jongeren met ontwikkelingstrauma, autismespectrumstoornissen en/of een visuele beperking. Samen met hun context en/of verzorgingssysteem tracht hij de zorgvragen van deze doelgroep te beantwoorden. Daarnaast is hij ook werkzaam in een zelfstandige praktijk van waaruit hij voornamelijk therapie, supervisie en opleiding geeft.
Kim Lerouge is als staflid en gastdocent verbonden aan de Psychotraumatherapie opleiding binnen de Katholieke Universiteit Leuven.

Programma Deel 2

Programma onder voorbehoud

  • Aanpassing van het protocol voor kinderen
  • Noties van hechting
  • Affect regulatie
  • Containing
  • Gezinsrelaties
  • Begrip veerkracht
  • Preverbaal trauma
  • Abreactions
  • Complex trauma
  • Informatie vanuit de neurobiologie

Michel Silvestre benadrukt eveneens het belang van de integratie van de drie tijdsassen in het therapeutisch werken met kinderen: de as van het ontwikkelingsniveau, de cyclus van het gezinsleven en de geschiedenis van het individuele en/of het familiale trauma

Via video’s van gevalsstudies en discussies rond klinische situaties van deelnemers wordt het theoretisch luik verduidelijkt.

Taal

De voertaal van de opleiding is Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands.

Duur

Deel 2 EMDR Kind & Adolescent : 2 dagen – 14 uur
2de supervisiecyclus EMDR Kind & Adolescent : 10 uur

Dagindeling

Opleiding EMDR Kind & Adolescent Deel 2 :
Donderdag van 9u00 tot 13u00 en van 14u30 tot 18u00
Vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u00 - dagindeling onder voorbehoud

Plaats

Hotel Van der Valk - Nivelles Sud

Validering

Validering van Deel 2 vooronderstelt aanwezigheid en actieve deelname gedurende de ganse opleiding

Attesten

Aan het einde van deel 2 van de cursus EMDR Kind & Adolescent ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.

Deze certificaten worden enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend en de opleiding gevalideerd wordt.

Deelnemers krijgen ook de kans de opleiding te evalueren.

Certificaat

Aan het einde van de complete opleiding kunnen de deelnemers het certificaat «EMDR Europe Children and Adolescents Practitioner » bekomen, dat afgeleverd wordt via EMDR België vzw.

Credits

Deze cursus is goedgekeurd door het Comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België en geeft recht op crédits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners :

Deel 2 EMDR en Kinderen = 14 credits
2de supervisiecyclus EMDR en Kinderen = 5 credits

Financiële regeling

Deel 2 van de opleiding EMDR Kind & Adolescent kost
Tot 9/11/2023: 595€ (lesgeld 491,74€/103,26€ BTW)
Na 9/11/2023: 635€ (lesgeld 524,80€/110,20€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 9/11/2023: 695€ (lesgeld 574,38€/110,62€ BTW)
Na 9/11/2023: 735€ (lesgeld 607,44€/127,56€ BTW)

De kostprijs van de supervisies na EMDR K&A Deel 2 is niet inbegrepen en wordt rechtsreeks geregeld met de supervisoren die deel uitmaken van het team van Integrativa en dit op het moment van de supervisies.

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR en Kinderen Deel 2 December 2023” gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Inschrijven