4 december 2019

  • met Dolores Mosquera
    4 et 5 december 2019 in Nijvel
    Zelfbeschadigend gedrag en zelfmoordgedachten zijn twee aspecten die waarschijnlijk de grootste relationele uitdagingen vormen voor de therapeut. De patiënt die zichzelf verwondt of eraan denkt zelfmoord te plegen, creëert een complexe (...)

    Nivelles