8 april 2019

  • tweede groepssupervisie van level I EMDR waarin casussen worden besproken en wordt stilgestaan bij alle vragen die er zijn in verband met theorie of toepassing van EMDR

    Antwerpen
    Mechelsesteenweg 235, 7.02, 2018 Antwerpen