14 maart 2018

  • met Hélène Dellucci, Ph.D.
    13 - 14 - 15 maart 2018
    De overdracht van transgenerationeel trauma wordt vandaag algemeen erkend: mensen die geen negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar desalniettemin de wonden in hun lichaam voelen. Ze vertonen klinische symptomen van trauma, verstoorde (...)

    Nijvel