Opleiding EMDR bij Kinderen en Adolescenten Deel 1

Datum

Donderdag 4 en Vrijdag 5 mei 2017

Trainer

JPEG - 7.4 kB

Michel Silvestre
Klinisch Psycholoog
Gecertifieerd Trainer EMDR K&A
Gecertifieerd EMDR Facilitator, Supervisor en Pratitioner

 • Systeemtherapeut
 • Lesgever aan de faculteit psychologie aan de universiteit van Aix-en-Provence
 • Oud-voorzitter van EMDR-France
 • Lid van de commissie EMDR K&A van EMDR Europa
 • Verantwoordelijke van de commissie EMDR K&A van EMDR-France
 • Lid van de American Family Therapy Association, de Europese Family Therapy Association en de Société Française de Thérapie Familiale.
 • Auteur van talrijke artikels gepubliceerd in de Revue de Thérapie Familiale
 • Pedagogisch verantwoordelijke van de opleiding EMDR K&A en van de psychotrauma-opleiding van het Institut Français d’EMDR

Het pedagogisch team van deze cursus bestaat uit ervaren therapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met EMDR en kinderen.

Het team bestaat uit EMDR kindertrainers erkend door EMDR-België vzw en de Europese EMDR vereniging en/of EMDR supervisoren erkend door EMDR-België vzw en de Europese EMDR vereniging als supervisoren gespecialiseerd in Kinderen en Adolescenten.

Programma Deel 1

Programma onder voorbehoud

 • Voorstelling van de trainer en zijn ervaring
 • Verwachtingen van de deelnemers
 • Verschillen tussen protocol voor volwassenen en kinderen
 • Protocol voor kinderen: Evaluatie en voorbereiding van het kind (geschiedenis, ontwikkeling, informatie bekomen van de ouders met of zonder het kind)
 • Potentiële risicofactoren : huidige veiligheid, gezondheid, associatieve stoornissen, medicatie…
 • Voorbereiding van de ouders en uileg van het EMDR model
 • Veilige plek voor het kind (installeren en gebruiken)
 • Therapeutische context : individueel werken met het kind en/of gezinstherapie met de andere leden van het gezin
 • Werken met video’s van casussen (kinderen van verschillende leeftijden)
 • Vraag/antwoord met de deelnemers
 • PTSS bij het kind, observaties, manifestaties. Alternatieve en observeerbare criteria bij het kind
 • Verschillende vormen van bilaterale stimulatie: oogbewegingen, vlinderomhelzing, tikken, tekenen, aanraken….
 • Presentatie en discussie van klinische casussen, van video’s met kinderen en adolescenten
 • Analyseren van één of meerdere video’s van deelnemers
 • Vraag en antwoord met de deelnemers
 • Kernpunten van het werken met EMDR bij kinderen
 • Besluit

Via video’s van gevalsstudies en discussies rond klinische situaties van deelnemers wordt het theoretisch luik verduidelijkt.

Taal

De voertaal van de opleiding is Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands.

Duur

Deel 1 EMDR K&A : 2 dagen – 12 uur
1ste supervisiecyclus EMDR en Kinderen : 10 uur

Dagindeling

Donderdag en vrijdag : van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u30 -dagindeling onder voorbehoud

Validering

Validering van Deel 1 vooronderstelt aanwezigheid en actieve deelname gedurende de ganse opleiding

Attesten

Aan het einde van deel 1 van de cursus EMDR K&A ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.

Deze certificaten worden enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend en de opleiding gevalideerd wordt.

Certificaat

Aan het einde van de complete opleiding kunnen de deelnemers het certificaat «EMDR Europe Children and Adolescents Practitioner » bekomen, dat afgeleverd wordt via EMDR België vzw.

Credits

Deze cursus is goedgekeurd door het Comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België en geeft recht op crédits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners :

Deel 1 EMDR en Kinderen = 14 credits
1ste supervisiecyclus EMDR en Kinderen = 10 credits

Inschrijven

Deelnemers kunnen zich online inschrijven (zie verder)

Financiële regeling

Deel 1 van de opleiding EMDR en Kinderen kost € 525 . ( € 575 na 30/03/2017).

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 625 (€ 675 na 30/03/2017).

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “EMDR K&A Deel 1 Mei 2017” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.