Opleiding EMDR bij Kinderen en Adolescenten Deel 2

Voorjaar 2015 in Aalst - datum nog te bepalen

Trainers

Joanne Morris-Smith
Klinisch Psychologe
Gecertifieerde Trainer EMDR K&A
Voorzitster van de de commissie EMDR K&A van EMDR-Europa

JPEG - 7.4 kB

Michel Silvestre
Klinisch Psycholoog
Gecertifieerd Trainer EMDR K&A
Gecertifieerd EMDR Facilitator, Supervisor en Pratitioner

Het pedagogisch team van deze cursus bestaat uit ervaren therapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met EMDR en kinderen.

Michel Sylvestre Joanne Morris-Smith

Het team bestaat uit EMDR kindertrainers erkend door EMDR-België vzw en de Europese EMDR vereniging en/of EMDR supervisoren erkend door EMDR-België vzw en de Europese EMDR vereniging als supervisoren gespecialiseerd in Kinderen en Adolescenten.

Programma Deel 2

Programma onder voorbehoud

 • Aanpassing van het protocol voor kinderen
 • Noties van hechting
 • Affect regulatie
 • Containing
 • Gezinsrelaties
 • Begrip veerkracht
 • Preverbaal trauma
 • Abreactions
 • Complex trauma
 • Informatie vanuit de neurobiologie
 • Joanne Morris Smith en Michel Silvestre benadrukken eveneens het belang van de integratie van de drie tijdsassen in het therapeutisch werken met kinderen: de as van het ontwikkelingsniveau, de cyclus van het gezinsleven en de geschiedenis van het individuele en/of het familiale trauma

Via video’s van gevalsstudies en discussies rond klinische situaties van deelnemers wordt het theoretisch luik verduidelijkt.

Taal

De voertaal van de opleiding is Engels en Frans met simultaanvertaling vanuit het Frans naar het Nederlands.

Duur

Deel 2 EMDR en Kinderen : 2 dagen – 12 uur
2de supervisiecyclus EMDR en Kinderen : 10 uur

Dagindeling

Donderdag: van 9u30 tot 13u00 en van 14u30 tot 18u00 –
Vrijdag : van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u30 - dagindeling onder voorbehoud

Validering

Validering van Deel 2 vooronderstelt aanwezigheid en actieve deelname gedurende de ganse opleiding

Attesten

Aan het einde van deel 2 van de cursus EMDR K&A ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.

Deze certificaten worden enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend en de opleiding gevalideerd wordt.

Certificaat

Aan het einde van de complete opleiding kunnen de deelnemers het certificaat «EMDR Europe Children and Adolescents Practitioner » bekomen, dat afgeleverd wordt via EMDR België vzw.

Credits

Deze cursus is goedgekeurd door het Comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België en geeft recht op crédits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners :

Deel 2 EMDR en Kinderen = 14 credits
2de supervisiecyclus EMDR en Kinderen = 10 credits

Inschrijven

Deelnemers kunnen zich online inshrijven (zie verder) of per brief

Financiële regeling

Deel 2 van de opleiding EMDR en Kinderen kost € 525 . ( € 575 na 30/12/2014).

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 625 (€ 675 na 30/12/2014).

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “EMDR K&A Deel 2 November 2014” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.