The Art of EMDR - Verplaatst naar 2018

met Roger Solomon, Ph.D. verplaatst naar 2018.

Roger komt voor het eerst naar INTEGRATIVA voor zijn "Art of EMDR". Hij was een van de eerste Amerikaanse EMDR trainers en heeft heel wat pionierswerk verricht. Hij is de auteur van een 4 daagse opleiding specifiek gericht op hulpverleners die geïnteresseerd zijn in ervaringsgericht leren. The Art of MDR heeft een geschiedenis van meer dan 10 jaar en werd wereldwijd zeer positief onthaald omwille van de gelegenheid die deelnemers geboden wordt om diepgaand met eigen materiaal aan de slag te gaan in een veilige omgeving met ervaren collega-EMDR therapeuten.

Reserveert u alvast uw zitje, want de groep wordt beperkt tot 18 deelnemers.

Meer informatie volgt...